VNSU
Image default
Financieel

Hoe interessant is het afsluiten van een bootverzekering?

Op het moment dat we ervoor kiezen om een grote aankoop of investering te doen spreekt het voor zich dat we deze graag zo optimaal mogelijk willen kunnen beschermen. Om dat voor mekaar te krijgen wordt er in de praktijk vaak voor gekozen om een bepaalde verzekering af te sluiten. Dat is eveneens het geval wanneer er een boot wordt aangekocht. Het spreekt immers voor zich dat voor het merendeel van de boten op de markt geldt dat ze over een vrij significant prijskaartje beschikken. Ondanks het feit dat de bootverzekering een zeer populaire verzekering is doen er nog steeds een groot aantal misverstanden over de ronde. Wil jij graag precies te weten komen hoe interessant het afsluiten van een verzekering voor een boot nu precies is? Dan moet je zeker verder lezen!

Waarom een bootverzekering afsluiten?

Er zijn verschillende redenen waarom het afsluiten van een bootverzekering in de praktijk toch best interessant kan zijn. Dat ondanks het ontbreken van een verplicht karakter. Allereerst is er natuurlijk de aankoopwaarde van de boot waarover je beschikt. Veel mensen onderschatten dit, maar een boot kopen gaat in de praktijk uiteraard altijd gepaard met een vrij stevig prijskaartje. Daar komt bij dat de wateren steeds drukker bevaren worden. Dat heeft als gevolg dat ook het risico op een ongeval alleen maar toeneemt. Door het afsluiten van een verzekering voor je boot zorg je ervoor dat de waarde perfect kan worden verzekert. Dat ondanks het feit dat ze dus niet verplicht is.

Naast bovenstaande is het natuurlijk ook zo dat de bootverzekering dan wel niet verplicht mag zijn in Nederland, in andere landen kan er uiteraard wel een verplichting voor gelden. Die landen hoef je bovendien ook helemaal niet ver te zoeken. Zowat elk jaar opnieuw zijn er behoorlijk wat mensen die de keuze maken om met hun boot naar het buitenland op vakantie te gaan. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om mensen die richting landen trekken als Italië en Spanje, maar wat bovendien ook te denken van bijvoorbeeld Kroatië en Griekenland? Voor al deze landen geldt dat houder zijn van een verzekering voor de boot wel degelijk bij wet is verplicht.

Ook in Nederland is er soms sprake van een verplichting

Trek je niet naar het buitenland met je boot? Ook in dat geval is het zo dat je niet moet denken dat er geen verzekering dient te worden afgesloten voor je boot. Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting is het namelijk wel zo dat je in bepaalde situaties wel degelijk houder dient te zijn van een bootverzekering. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de situatie waarin je deel wenst te nemen aan een wedstrijd. Dat is echter niet alles. Een gelijkaardige verplichting geldt bijvoorbeeld ook voor het moment waarop je wenst aan te meren in bepaalde havens. Hoe dan ook, ondanks het feit dat er dus in Nederland geen sprake is van een wettelijke verplichting wil dat toch niet altijd alles zeggen.

Hoe sluit je een bootverzekering af?

Het afsluiten van een bootverzekering kan gebeuren op verschillende manieren. De meest eenvoudige verzekering is de zogenaamde WA-verzekering. Deze verzekering is dus in tegenstelling tot bij auto’s in het geval van een boot standaard niet verplicht. Voor de rest kan je ze uitstekend vergelijken met het exemplaar dat je kan afsluiten voor je auto. Dat betekent dat ze ook bij een boot uitsluitend de schade indekt die wordt veroorzaakt aan derden. De schade die jouw eigen boot mogelijks ervaart is dus niet verzekert. Dat is wel het geval wanneer je bijvoorbeeld een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering gaat afsluiten. Je moet er wel rekening mee houden dat deze verzekeringen een behoorlijk stuk uitgebreider en dus ook duurder zijn.

Het soort verzekering waar je voor jouw boot voor gaat kiezen zal worden bepaald door best een aantal verschillende elementen. Hierbij kan je in eerste instantie denken aan de waarde waar de boot over beschikt. Daarnaast is het eveneens zo dat je stil zal willen blijven staan bij het gebruik van de boot. Met andere woorden, ben jij iemand die vaak met de boot gaat varen of maak je er eerder slechts sporadisch gebruik van? Hou er namelijk rekening mee dat de premie die je voor de verzekering van je boot moet betalen wel moet opwegen tegen de eventuele uitbetaling die je krijgt wanneer er zich aan bepaald schadegeval voordoet.

Hoe hou je de bootverzekering zo voordelig mogelijk?

Het spreekt voor zich dat het afsluiten van een bootverzekering in de praktijk gepaard kan gaan met een vrij stevig prijskaartje. Hoeveel deze premie precies zal bedragen wordt bepaald door niet alleen de waarde van de boot, maar ook door het soort verzekering die je gaat afsluiten. Er zijn sowieso een aantal vrij standaard tips die je kan hanteren om de kosten te drukken. Zo kan je bijvoorbeeld het eigen risico verhogen, maar is het eveneens mogelijk om goed de verzekering te vergelijken bij verschillende verzekeraars. Hoe dan ook, enkele zaken waar je beslist rekening mee zal willen houden wanneer je een echt voordelige bootverzekering wenst af te sluiten staan hieronder.

Denk goed na over het vereiste vaargebied

Een belangrijke factor, niet alleen voor de prijs van je bootverzekering, maar ook voor de samenstelling ervan heeft betrekking tot het vereiste vaargebied. In eerste instantie geldt voor de meeste bootverzekeringen dat ze uitsluitend beschikken over Nederland als vaargebied. Dat gezegd hebbende is dat voor veel mensen uiteraard niet voldoende. Voor menig aantal liefhebbers geldt dan ook dat ze er elk jaar tijdens de zomer op uittrekken om met hun boot in zuiderse oorden te gaan varen. In dat geval spreekt het voor zich dat er een uitgebreid vaargebied zal zijn vereist. Dit is hoe dan ook iets zeer belangrijk om alvast grondig over na te denken.

Aan een gedeelte van de premie van je bootverzekering kan je niets doen

Er zijn absoluut een aantal verschillende zaken die je kunnen helpen om te besparen op de premie die moet worden betaald. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook een aantal zaken zijn waar je absoluut niets aan kan doen. De waarde van de boot zal namelijk voor een niet onaanzienlijk deel bepalend zijn voor de hoogte van de premie die wordt aangerekend. Heb je dus met andere woorden gekozen voor het aanschaffen van een echt dure boot en wil je deze graag op een echt goede manier laten verzekeren? Dan is de kans ontzettend groot dat je toch rekening zal moeten houden met een bovengemiddelde verzekeringspremie.