Hulp bij lezen en schrijven als u de dyslexie van uw kind laat behandelen

Heeft uw kind hulp nodig bij technisch lezen en spelling? Dan is het verstandig om een specialist in te schakelen die uw kind hierbij ondersteunt. Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal is gespecialiseerd in het behandelen van dyslexie van kinderen. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.

School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

Het is verstandig om een externe organisatie in te schakelen om uw kind te helpen met dyslexie. U kunt een dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal laten uitvoeren. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Dyslexie behandelen: oefeningen thuis uitvoeren helpt een kind bij omgang dyslexie

Uw kind heeft dyslexie en dit heeft een grote invloed om zijn of haar omgeving. Als u wilt dat uw kind leert omgaan met dyslexie, is de thuissituatie erg belangrijk. Naast dat een school een handelingsplan opstelt en men bij een specialist, zoals bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, kinderen met dyslexie behandelen, is extra oefenen raadzaam. Hierbij kunt u als ouder zijnde uw kind helpen. Op die manier kan een kind een minimaal technisch leesniveau bereiken waarmee hij of zij vervolgens verder komt in het onderwijs. Dit zal ook enkel positief uitvallen voor de toekomst. Op die manier kan een kind eveneens beter leren omgaan met dyslexie in de thuissituatie.