Regel een scheiding eenvoudig in 4 stappen met een mediator in Amsterdam

Voor iedereen in uw omgeving is uw scheiding lastig. De hulp van een onafhankelijke persoon is daarom prettig. U kunt met de hulp van een mediator duidelijke afspraken maken. Bij Resolve wordt uw scheiding stap voor stap geregeld. Allereerst wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Denk aan de (huidige) woonsituatie, omgangsregeling et cetera. Daarna worden oplossingen gezocht en wordt alles met een stappenplan geregeld. Vervolgens wordt een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld waarna de juridische vraagstukken worden ingediend bij de rechtbank. Zo is uw echtscheiding, tot en met de inschrijving van de burgerlijke stand, afgehandeld.

Schakel een mediator uit Amsterdam in om u door een moeilijke tijd heen te helpen

Tijdens een scheiding heeft u vaak nogal wat onenigheid met uw partner. Een mediator uit Amsterdam kan dan uitkomst bieden. Dit is een neutrale bemiddelaar die ervoor zorgt dat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht waar zich beiden in kunt vinden. Er worden afspraken gemaakt die passend en uitvoerbaar zijn. U ontvangt niet alleen begeleiding voor het regelen van vele zaken, zoals het echtscheidingsconvenant, alimentatie en de omgangsregeling met uw kinderen, ook op emotioneel vlak wordt u bijgestaan. Een mediator uit Amsterdam helpt u om deze moeilijke periode door te komen en dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan.

Mediator uit Amsterdam biedt uitstekende scheidingsbegeleiding

Na de beslissing om te gaan scheiden, begint de moeilijke periode eigenlijk pas. U kunt dan wel wat hulp van een mediator uit Amsterdam gebruiken. Dit is onafhankelijke bemiddelaar die u helpt om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en met u beiden concrete afspraken maakt, zonder dat dit uitmondt in nog meer ruzie. De mediator uit Amsterdam draagt zorg over de communicatie waarbij het vinden van oplossingen centraal staat. Op die manier worden belangen van u beiden behartigd waardoor de echtscheiding zo eerlijk mogelijk verloopt. Dit zorgt voor een juiste balans tijdens het scheidingsproces. Schakel daarom een bemiddelaar van Resolve in tijdens uw scheiding.