VNSU
Image default
Society / Law

Cassatieadvocaat – De expertise van een cassatieadvocaat

De expertise van een cassatieadvocaat

In cassatie gaan is een bijzonder proces bij de hoogste rechterlijke macht van Nederland. Omdat dit proces lastig is en er weinig expertise onder advocaten is, is het ten alle tijden belangrijk dat u een cassatieadvocaat in dienst neemt voor de cassatie. Een cassatieadvocaat weet namelijk alle ins and outs over cassaties en weet welke procedures u moet volgen. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan ban het land tegen een rechtspraak van een lagere rechter. De lagere rechter is meestal het gerechtshof en in sommige gevallen de kantonrechter. De Hoge Raad houdt enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf.

De procedure van in cassatie gaan in Nederland

In Nederland gaat men bij de Hoge Raad in cassatie tegen een beslissing van het gerechtshof en tegen een beslissing van de rechtbank in de laatste feitelijke instantie gewezen. De partij die om de cassatie heeft gevraagd wordt eiser tot cassatie genoemd. De tegenpartij wordt de verweerder in cassatie genoemd. De argumenten die de eiser tot cassatie inbrengt worden cassatiemiddelen genoemd. De cassatiemiddelen staan in de cassatieschriftuur. Echter gaan er nog wat stappen vooraf voordat de cassatieschriftuur wordt ingediend. Na de veroordeling van de lagere rechter heeft de gedaagde twee weken om cassatie in te stellen. Dit kunt u in principe zelf doen maar het is ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen om dat er bepaalde formaliteiten aan de procedure zitten verbonden. Nadat de cassatie is ingesteld stuurt het gerechtshof de stukken naar de Hoge Raad en bij aankomst bij de strafgriffie ontvangt u een aanzegging. Vanaf dat moment heeft u 60 dagen voor indiening van de cassatieschriftuur. Dit moet door een advocaat die in Nederland is ingeschreven ingediend worden.

Voorafgaand aan het oordeel door de Hoge Raad wordt in het algemeen een advies gegeven door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dit is echter niet bindend. Het is ten alle tijden ten zeerste aangeraden een cassatieadvocaat in dienst te nemen voor het proces.

http://www.cassatie-advocaat.nl/