VNSU
Image default
Energie

Waarom moet je de keuze voor biobrandstof maken?

Biobrandstof: een goede oplossing voor het klimaat

Biobrandstof is een goede oplossing voor de problemen met het klimaat in deze roerige tijden. Er wordt gepoogd vele manieren te vinden die helpen bij het schoner en groener maken van het milieu. Biobrandstof is daar een goed voorbeeld van. Deze soort brandstof stoot namelijk minder CO2 tijdens het verbranden. Het verbranden van brandstof gebeurt vooral in verbrandingsmotoren. Veel hiervan zitten in voertuigen die zich dagelijks in grote getalen op de weg bevinden. Tot op heden zijn er veel verbrandingsmotoren die nog op fossiele brandstoffen draaien. En gezien de voordelen van biobrandstof, is dat een gemiste kans.

Hoe ontstaat biobrandstof?

Biobrandstof is biologisch. Dat zit al in de naam zelf. Dit betekent dat deze stof gewonnen wordt uit organische grondstoffen. In dit geval gaat het om dierlijke en plantaardige materialen. Wanneer deze stoffen worden samengevoegd noem je dit synthetisch. Een enorm voordeel hiervan is dat deze organische brandstof herbruikbaar is.

Was er vroeger ook al een bio brandstof?

Als we kijken naar een aantal jaar geleden, zien we dat er toen ook al een bio brandstof was. In wat we tegenwoordig oude auto’s noemen zat een verbrandingsmotor die draaide op biobrandstoffen. Denk hierbij aan hout, gedroogde uitwerpselen en plantaardige oliën. Zelfs in het jaar 1900 waren er auto’s die volledig konden rijden op deze plantaardige oliën. In de jaren daarna werden er steeds meer fossiele brandstoffen gevonden. Bruinkool, steenkool en aardgas zijn hiervan voorbeelden. Deze zijn gemakkelijker verkrijgbaar en daardoor ook goedkoper. De voorkeur ging daarom al snel uit naar deze fossiele brandstoffen, die onwijs slecht zijn voor het milieu door hun hoge gehalte aan CO2-uitstoot tijdens verbranding.

Soorten biobrandstof

Als je spreekt over biobrandstof, spreek je over meerdere soorten. Brandstof is in feite een verzamelterm die overkoepelend werkt voor een aantal types. Hierbij kun je denken aan biodiesel en biogas. Beiden hebben een andere manier van ontstaan. Biodiesel wordt gewonnen uit het samenpersen van vettige gewassen. De vetten die hierbij verkregen worden, dienen als bron voor de biodiesel. Ook heb je biogas: een brandstof die verkregen wordt uit het samenpersen van mest en afval. Een groot voordeel van biobrandstof is dus dat deze duurzaam zijn.

Duurzame biobrandstof

Met duurzame biobrandstoffen wordt bedoeld dat biobrandstoffen herbruikbaar zijn. Gewassen voor biodiesel en mest of afval voor biogas kun je blijven produceren. Daarnaast zijn ze goed voor het milieu. Fossiele brandstoffen zijn exact het tegenovergestelde. Het is daarom vele malen beter om voor biobrandstof te kiezen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/