VNSU
Image default
Society / Law

Een advocaat Alkmaar kan u bijstaan als uw sportrechtadvocaat

Wat houdt sportrecht in?

Het sportrecht is onder te verdelen in veel verschillende soorten rechtsgebieden die in de sportmarkt en sponsoringmarkt een belangrijk onderdeel zijn. Denk bij deze verschillende rechtsgebieden aan het contractenrecht, ondernemingsrecht, stadionverboden, arbeidsrecht, tuchtrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Een advocaat in Alkmaar is gespecialiseerd in het sportrecht. De advocaat in Alkmaar is uniek, doordat hij helder en toepasbaar advies geeft en in staat is om procedures op topniveau te voeren. De sportrechtadvocaten staan klanten bij die actief zijn in uiteenlopende branches in de sportmarkt, zoals betaald voetbal organisaties, sportverenigingen, individuele sporters, bestuurders, spelersmakelaars, adviseurs en sponsors. De advocaat in Alkmaar weet altijd precies uw belangen te behartigen. Wil je meer weten over sportrecht? Of wil je weten wat een advocaat in Alkmaar precies voor jou kan betekenen? Neem dan contact op!

 

De verschillende soorten rechtsgebieden van sportrecht

Zoals eerder gezegd is het sportrecht onder te verdelen in veel verschillende rechtsgebieden. Maar wat houden deze rechtsgebieden precies in? Bij het contractenrecht gaat het om het opstellen van een sponsorcontract tussen een wereldvoetballer en een sponsor die er veel geld voor over heeft om de voetballer aan zijn bedrijf te binden of een sponsorcontract tussen een of meer personen en een amateurclub. Het ondernemingsrecht omvat reorganisatie, aandeelhoudersverschillen, een fusie, bedrijfsovername of de advisering van rechtspersonen zoals een bv of nv. Bij een stadionverbod worden supporters die in of rond een stadion in strijd handelen met de standaardvoorwaarden van de KNVB een verbod opgelegd om in of rondom het stadion te komen. Een advocaat in Alkmaar staat u bij als u een stadionverbod is opgelegd. Bij het arbeidsrecht gaat het om het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemer. Alle nationale en internationale sportbonden hebben hun eigen regels, dit wordt ook wel tuchtrecht genoemd. Tot slot is het intellectueel eigendom een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.