VNSU
Image default
Society / Law

Het ICT recht en alle bijbehorende juridische aspecten

Heb je online een conflict opgelopen? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met het ICT recht. Er bestaat officieel niet zoiets als het internetrecht of het ICT recht, maar in de volksmond wordt deze term wel vaak gebruikt. Het is eigenlijk een overkoepelende term voor wetten als de auteurswet, databankenwet, telecommunicatiewet, handelsnaamwet, rijksoctrooiwet en de wet bescherming persoonsgegevens. Je zou misschien verwachten dat deze rechten alleen offline gelden, maar niets is minder waar. Met de enorme groei van het internet de afgelopen jaren hebben deze rechtsgebieden een omslag gemaakt naar zowel offline als online. Vandaar dat in principe alle rechtsgebieden ook behoren tot het online- en ICTrecht.

Meer over het ICT vermogensrecht

Dit is een van de meest belangrijke aspecten van het ICT recht. Het is namelijk onderdeel van het privaatrecht en heeft betrekking op ICT vermogensbestanddelen. Het heeft dus betrekking op de eigendommen van hardware, software en data. En hoe deze eigendommen van eigenaar op eigenaar kunnen overgaan. Daarnaast geeft het ICT vermogensrecht regels aan voor het aangaan van contracten. In een ICT contract tussen professionele partijen kan de wetgeving met betrekking tot ICT afwijken. 

Wat is het ICT verbintenissenrecht?

Dit rechtsgebied is met name in de handelspraktijk van groot belang. Het bepaalt namelijk de overeenkomst tussen leveranciers, distributeurs, resellers en afnemers. Ook de algemene voorwaarden spelen hierbij een grote rol. Een aantal relevante vragen waar het ICT verbintenissenrecht een aanknopingspunt voor kan zijn, zijn bijvoorbeeld:

–       Hoe is een ICT overeenkomst tot stand gekomen?

–       Welke ICT algemene vooraarden zijn er van toepassing?

–       Wat houdt Notice and takedown precies in?

–       Kan een ICT overeenkomst worden ontbonden?

–       En meer!

Conflict opgelopen?

Heb je een conflict opgelopen en vermoed je dat deze behoort tot het ICT recht? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat die je alles kan vertellen over ICT en passend advies op maat kan geven.

https://www.lawfox.nl/ictrecht/