VNSU
Image default
Society / Law

Cao voor de ondernemer

Een cao, wat is het net en waar moet jij allemaal rekening mee houden? Soms kan je als ondernemer door de bomen het bos niet meer zien, dan is het nodig even stil te staan en opnieuw overzicht te krijgen, wij helpen je daarmee hier op weg.

Wat is een cao?

Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden staan. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, de toeslagen, de betaling van overwerk, werktijden, proeftijden, opzegtermijn of het pensien. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers, werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties (zoals vakbonden).

De afspraken die zijn gemaakt en in de cao zijn beschreven, zijn gunstiger dan de afspraken in de wet, bijvoorbeeld het minimumloon afgesproken in het cao kan hoger liggen dan het minimumloon vastgelegd in de wet of hebben werknemers recht op meer vakantiedagen in het cao. De afspraken mogen wel nooit in strijd zijn met de wet, in een cao kan men dus nooit besluiten om een lager minimumloon vast te leggen.

Er bestaan twee soorten cao’s: een bedrijftak-cao en een ondernemings-cao. Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die geldt binnen een bepaalde sector. Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die geldt binnen een bedrijf.

Welke regels gelden er?

De afspraken die in de cao’s gemaakt worden, kan je nalezen bij de werkgevers, werkgeverorganisatie of werknemersorganisaties die het cao opgesteld hebben. Zo is er bijvoorbeeld een cao bouw, deze is na vele updates en toevoegingen al best ingewikkeld geworden waardoor het voor werkgevers in de bouwsector al eens lastig kan worden. Wat u dan kan doen is naar een specialistenbureau stappen, zij nemen alles onder de loep en geven advies. Ook kunnen ze uw salarisadministratie overnemen, want ook deze valt gedeeltelijk onder de bouw cao. Hetzelfde geldt voor het cao schilders. Zo moet u zich over geen van deze dingen zorgen maken en kan u er gerust op zijn dat alles in orde is.

http://www.cbbs.nl