VNSU
Image default
Society / Law

Een incassobureau in Veenendaal met oog voor menselijk aspect

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders is een incassobureau in Veenendaal dat zeer besluitvaardig en recht door zee is zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Incassotrajecten worden namelijk pas gestart nadat de normale route al is doorlopen. Er zijn dan vaak al ergernissen over en weer bij zowel de debiteur als de opdrachtgever. Groeneveld Gerechtsdeurwaarders weet als geen ander hoe belangrijk dat menselijke aspect dan is. Zij zullen namelijk altijd proberen om zowel voor de debiteur als voor de opdrachtgever tot een juiste oplossing te komen. De kans om samen tot een oplossing te komen is veel groter als het traject met zorg en aandacht en op een menselijke manier wordt doorlopen.

Hoe gaat dit incassobureau in Veenendaal te werk?

Dit incassobureau in Veenendaal zal het incassotraject middels een aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt er gestart met een pre-incasso. Dit betekent dat er nog eenmaal middels en incasso brief wordt getracht het geld bij de debiteur te innen of een regeling met de debiteur te treffen. Vervolgens volgt een minnelijke incasso. Hierbij wordt de debiteur nog twee maal telefonisch verzocht de betaling te voldoen. Mocht dit wederom geen baat hebben, dan kunt u ervoor kiezen het dossier te sluiten, een gerechtelijk traject te starten of alternatieve maatregelen te treffen. Tijdens het gehele incassotraject wordt u constant op de hoogte gehouden van de voortgang van de incasso.

Incassobureau in Veenendaal ook voor gerechtelijk incasso

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders is een incassobureau in Veenendaal waar u ook terecht kunt voor gerechtelijke incasso’s. Indien u dus besluit een gerechtelijk traject te starten zullen zij voor u een dagvaarding opstellen en deze laten betekenen door een deurwaarder. Vervolgens zal Groenevelde Gerechtsdeurwaarders er zorg voor dragen dat de dagvaarding tijdig bij de rechtbank zal worden aangebracht. Zij brengen u vervolgens op de hoogte van de zittingsdatum waarop de debiteur bij de rechter moet verschijnen. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Incassobureau Groeneveld houdt u van de gehele procedure rondom de gerechtelijke incasso op de hoogte. Wanneer de rechter tenslotte zijn vonnis uitspreekt wordt u hier per omgaand van op de hoogte gebracht. Bij een toewijzend vonnis zal dan direct worden overgegaan tot een executietraject. Bij dit traject zullen zij samen met u een plan maken hoe en waarop beslag zal worden gelegd bij de debiteur. Dit alles uiteraard met grote zorg en oog voor het menselijk aspect.