VNSU
Image default
Onderwijs

Onderwijsadvies aan leraren, schoolleiders, intern begeleiders en bestuursmedewerkers

In Nederland leven bijna 17,5 miljoen mensen, die allemaal even uniek zijn. Uniciteit is al vanaf jonge leeftijd zichtbaar en ook in basisschoolklassen duidelijk merkbaar. Wanneer je als leerkracht, schoolleider of intern begeleider je aanbod wilt professionaliseren en elk kind wilt kunnen geven waar hij of zij behoefte aan heeft, wend je je tot een partij die zich een specialist op het gebied van onderwijsadvies mag noemen. HELDER Onderwijsadvies kan je ondersteunen bij alle vragen die je met betrekking tot onderwijs hebt. De onderwijsadviseurs bieden adviezen en trainingen.

Denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Het bovengenoemde bureau adviseert en traint leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs. Het doel is het versterken van de uitvoering en aansturing van de basisvakken en het op deze manier realiseren van passend onderwijs. Niet alleen op school- en groepsniveau, maar ook op leerlingniveau. Het onderwijsadvies is gebaseerd op referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. De trainingen en het onderwijsadvies zijn gebaseerd op de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Expertsysteem

HELDER Onderwijsadvies biedt niet alleen onderwijsadvies, maar ook masterclasses, cursussen, schooltrajecten en trainingen in het gebruik van het expertsysteem Focus PO, wat een nevenproduct van het adviesbureau is. Er bestaan twee trainingen: Focus PO 1-2 en Focus PO 1-8. Eerstgenoemde richt zich op de kleuterklassen en betreft een natuurlijke wijze van leren die aansluit op de leerstof waarmee kinderen in groep 3 beginnen. Met de vele materialen en bronnenboeken die voorhanden zijn, kun je zelf thema’s aanmaken en aanpassen. Focus PO 1-8 is het integrale expertsysteem voor groep 1 tot groep 8.

Een sturingsinstrument dat toestaat van lesmethodes af te wijken

Focus PO vormt de basis van verschillende schooltrajecten die door de adviesgroep worden aangeboden, maar is ook het uitgangspunt voor de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Het softwaresysteem is een methode-overstijgend sturingsinstrument dat niet blindelings het uitgestippelde tempo van een lesmethode volgt.