VNSU
Image default
Rechten

Belangrijke informatie over het pensioen transitieplan

De afgelopen decennia zijn veel pensioenregelingen vaak aangepast. Wetswijzigingen lagen hier meestal aan ten grondslag. De fiscale pensioenleeftijd is bijvoorbeeld verhoogd van 65 naar 67 en later naar 68 jaar. Daarnaast is de maximaal toegestane pensioenopbouw per jaar verlaagd. Vele wijzigingen, echter de pensioentransitie die ons te wachten staat is qua impact voor veel pensioenregelingen nog groter. Iedereen krijgt ermee te maken. Alle Nederlandse pensioenregelingen.  

Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen:

  • Vanaf het jaar 2026 moeten alle pensioenregelingen die een vaststaande pensioenuitkering beloven worden gewijzigd naar een premieovereenkomst. Dit houdt in dat er voortaan geen uitkering meer wordt gegarandeerd, maar een premie. Hoeveel pensioen daarmee kan worden gekocht is afhankelijk van vele variabelen. Het pensioen staat niet meer vast. De werknemer loopt voortaan het risico om een hoger of lager pensioen te ontvangen. Eerder lag dit risico vaak bij de werkgever of verzekeraar.  
  • Vanaf 2026 is alleen nog maar een premieovereenkomst toegestaan. De premie is voor nieuwe deelnemers altijd vast en niet meer leeftijdsafhankelijk. Oudere nieuwe werknemers die van baan veranderen kunnen hierdoor eventueel minder pensioen opbouwen.
  • Jongere werknemers kunnen in de toekomst naar verwachting meer pensioen opbouwen. Het wordt wel minder zeker. 
  • De gevolgen werken per deelnemer heel verschillend uit. Het vereist maatwerk om de deelnemers zo goed mogelijk te compenseren.  

Overige afspraken uit het Pensioenakkoord

  • Bevriezing en minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
  • Duurzame inzetbaarheidsmaatregelen.
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
  • Tijdelijke versoepeling van pensioenkortingen bij pensioenfondsen.

Mijlpalen

Om ervoor te zorgen dat de ingangsdatum van 1 januari 2026 wordt gehaald, zijn er mijlpalen voorgeschreven wanneer en door wie welk deel van het traject moet zijn afgerond. 

Pensioentransitieplan

Om al die wijzigingen tijdig door te kunnen voeren in de verschillende pensioenregelingen, moet de werkgever niet te lang wachten met het opstarten van het wijzigingstraject. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Een wijzigingstraject vereist een heel goede voorbereiding, tijd en maatwerk. Dat scheelt een hoop gedoe en is doordat de werknemers er in een vroeg stadium bij worden betrokken door het draagvlak vaak ook goedkoper. De nieuwe regelingen en compensatie zouden duurder uit kunnen pakken als er net voor de einddatum snel voor een standaardoplossing wordt gekozen vanwege de tijdsdruk.  

Het pensioenakkoord is complex en roept heel veel vragen op. Daarom is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te gaan. Neem contact op met een deskundige over het Pensioentransitieplan. Blijf niet afwachtend en toekijkend aan de zijlijn. Laat je adviseren over deze problematiek. Wacht zeker niet tot het jaar 2026 aanbreekt maar neem een professional in de arm die al dan niet samen met een deskundig team van juristen, fiscalisten, economen, wiskundigen en verzekeringsdeskundigen antwoord heeft op al je vragen.