VNSU
Image default
Rechten

Juridisch advies bij ontslag

Juridisch advies bij ontslag

Hangt er een (dreigend) ontslag boven je hoofd? Ontzettend vervelend natuurlijk. Een ontslag is enorm ingrijpend en brengt veel onzekerheid met zich mee. Maar wist je dat Steve Jobs, J.K. Rowling en Oprah Winfrey allemaal een keer ontslagen zijn? En met hen is het gelukkig allemaal goedgekomen. Wellicht helpt het een beetje om te weten dat je jezelf in een illuster rijtje mag scharen. Maar wat staat je nu te wachten? Lees hier beneden alles wat je moet weten over jouw volgende stappen na een ontslag. 

Stap 1: Beëindiging van het contract

Wanneer je jouw baan bent kwijtgeraakt, is het belangrijk om meteen na te gaan of je nog recht hebt op een ontslagvergoeding, transitievergoeding of een uitkering. Als je nooit op de hoogte bent gebracht van deze informatie is het raadzaam om de HR-afdeling van je (vorige) werkgever te contacteren. Je hebt het recht om deze informatie te verkrijgen en te toetsen wat je situatie is.

Je doet er ook verstandig aan om na te gaan wanneer je jouw laatste uitbetaling krijgt en of je werkgever ook jouw ongebruikte vakantietijd en/of ziekteverlof heeft uitbetaald. Voldoet de werkgever niet aan de zaken waar jij contractueel recht op hebt, kan je dit eventueel nog via het rechtssysteem nog terugvragen. 

Stap 2: Ben je ontslagen met (dringende) reden?

Wanneer een werknemer wordt ontslagen wegens een (dringende) reden, wordt hij of zij ontslagen om een specifieke reden, bijvoorbeeld omdat hij of zij te laat komt, steelt, te veel tijd besteedt aan sociale media of een slechte houding heeft. Het is belangrijk om uit te zoeken of je bent ontslagen met een reden – in tegenstelling tot ontslag – omdat dit kan bepalen of je in aanmerking komt voor werkloosheid.

Ga er niet zomaar van uit dat ontslag betekent dat je niet in aanmerking komt voor werkloosheid. Afhankelijk van de omstandigheden kun je nog steeds in aanmerking komen. De uitzondering is als je bent ontslagen wegens wangedrag, maar je kunt altijd een aanvraag indienen omdat jouw perceptie van het arbeidsverleden anders kan zijn dan die van je werkgever. 

Stap 3: Ben je onrechtmatig ontslagen?

Er is sprake van een onrechtmatige ontslag wanneer een werknemer om illegale redenen wordt ontslagen of wanneer het bedrijfsbeleid wordt geschonden wanneer de werknemer wordt ontslagen. Als je denkt ten onrechte te zijn ontslagen, kunt je mogelijk tegen de beslissing in beroep gaan. Om te beoordelen of je daadwerkelijk onrechtmatig ontslagen bent is het aan te raden om contact op te nemen een ontslagadvocaat. 

Tot slot is het altijd verstandig om juridisch advies bij een ontslagadvocaat in te winnen. Ongeacht hoe je bent ontslagen, het is belangrijk om je rechten te kennen. Afhankelijk van of je werkt op basis van een contract of als een at-will werknemer, en hoe de werkgever gewoonlijk met ontslag omgaat, zullen jouw rechten verschillen.

https://www.das.nl/ontslag